вторник, 26 април 2016 г.

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

          Тази пеперуда е снимана в ардинския край, близо до местността "Белите брези", на 20 април, на височина от около 800-850 метра. Тя е от семейство Lycaenidae - Синевки. В моя определител на пеперудите е посочена със синонима Thersamolycaena dispar. Пеперудата е широко разпространена в Европа, най-вече във влажни места, но напоследък популацията особено в някои страни силно намалява. Защитен вид по силата на Бернската конвенция (Анекс II), ратифицарана и от България. У нас все още е често срещан вид и особено в Родопите. Оранжева красавица, не много голяма, с изразен полов диморфизъм, т.е. женските се различават от мъжките по размери и окраска. В случая тази, която позира пред моя обектив е женски екземпляр. Гъсениците й предпочитат да хрупат киселец - род Rumex. 
Няма коментари:

Публикуване на коментар