неделя, 16 април 2017 г.

Райхенбахова перуника Две разновидности на райхенбахова перуника (Iris reichenbachii) от района на с.Бял кладенец - защитена местност "Големият сипей".  Едно пътешествие край безвремието на язовир "Студен кладенец", за което утре ще разкажа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар